bdadinfo.com

Naon Tujuan Iklan 'Umajak Mayar Pajak' Teh, Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 Halaman 39 Migawe Pancen Latihan 1 - News

Bahasa Sunda kelas 7 halaman 39 Migawe Pancen Latihan 1: Naon tujuan iklan

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 ini dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VII karya Tatang Sumarsono, dkk. edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 Migawe Pancen Latihan 1 halaman 39 ini memuat materi tentang iklan Umajak Mayar Pajak.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 Kurikulum 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 Halaman 144 145 Semester 2: Carita Pondok Duh Indung

Migawe Pancen Latihan 1

1. Kudu di mana nempatkeunana iklan tinulis teh?

Kunci jawaban:

Iklan tinulis teh kudu nempatkeunana di tempat umum.

2. Naon tujuan iklan "Umajak Mayar Pajak" teh?

Kunci jawaban:

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 Halaman 75 Pamekar Diajar Basa Sunda Kagiatan ka-4 Kurikulum 2013

Tujuan iklan "Umajak Mayar Pajak" teh pikeun ngajak masarakat Indonésia anu boga status wajib pajeg pikeun mayar pajeg luyu jeung aturan anu berlaku sangkan pangwangunan bisa dilaksanakeun kalawan hadé.

3. Sebutan sarat penting iklan visual atawa tulisan!

Kunci jawaban:

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat