bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Halaman 64 Latihan Pamekar Diajar Basa Dongeng 'Si Kabayan Marak' - News

Bahasa Sunda kelas 7 halaman 64 Latihan Tokoh Dongeng Siga 'Si Kabayan Marak'

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 ini dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VII karya Tatang Sumarsono, dkk. edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 Latihan halaman 64 ini memuat materi tentang dongeng Si Kabayan Marak.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 SMP/MTs Kurikulum 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 2 Halaman 91 92: Pangajaran 8 Ngalengkepan Kakawihan

Latihan

Jawab pertanyaan ieu di handap!

1. Rek naon Si Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan?

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 3 SD/MI Halaman 76-77: Latihan 4

Kunci jawaban:

Si Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan rek marak walungan dumeh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh.

2. Naon alesanana pangna Si Kabayan ngarasa diteungteuinganan ku kokolot desa?

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 3 SD/MI Halaman 70: Latihan 1 Sakadang Buhaya

Kunci jawaban:

Para kokolot desa teu ngidinan Si Kabayan nyokot lauk anu ditewak ku sabab rek disuguhkeun ka tamu agung ti dayeuh.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat