bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 14-16 Uji Kompetensi Wulangan 1 Kirtya Basa: Tembung 'Sendang Biru' - News

Bahasa Jawa kelas 7 halaman 14-16 Uji Kompetensi Wulangan 1 Kirtya Basa: Tembung Sendang Biru

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 ini dikutip dari Kirtya Basa Kanggo SMP/MTs Kelas VII karya Drs. Samsul Hadi, dkk. edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 Uji Kompetensi Wulangan 1 Bagian 1 halaman 14 15 16 ini memuat materi tentang tembung 'Sendang Biru'.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Uji Kompetensi Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas 12 Halaman 60-64: Unggah-Ungguh Basa, Teks Cerkak, Teks Anekdot

Uji Kompetensi Wulangan 1

A. Teks ing ngisor iki wacanen sing premati, sabanjure wangsulana pitakon-pitakon kanthi milih wangsulan sing paling bener!

Sendang Biru

Sendang Biru yaiku salah sijine pesisir ing wewengkon Kabupaten Malang, klebu Kecamatan Sumbermanjing.

Manggone ing sakidule kutha Malang kang adohe kurang luwih 30 kilo meter.

Pesisir Sendang Biru minangka obyek wisata sing endah lan bisa narik kawigaten marang sapa wae sing teka menyang Sendang Biru.

Baca Juga: Gladhen Wulangan 2 Sastri Basa: Ngrukti Bumi Murih Lestari, Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Halaman 41-45

Jalarane pesisire resik, wedhine katon putih, lan yen nyawang mangidul katon njenggerenge Pulo Sempu.

Saka Pesisir Sendang Biru bisa nyabrang menyang Pulo Sempu.

Anane Pulo Sempu ombak ing Pesisir Sendang Biru ora gedhe.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat