bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 12 Gladhen Wulangan 3 Halaman 56-59 Sastri Basa Guyon Maton Teks Anekdot - News

Bahasa Jawa kelas 12 halaman 56-59 Gladhen Wulangan 3 Sastri Basa: Guyon Maton, Teks Anekdot, Karya Nonfiksi

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 12 ini dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII karya Dra. Mistiyah, M.Pd, dkk. edisi 2015.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 12 Gladhen Wulangan 3 halaman 56 57 58 59 ini memuat materi tentang Guyon Maton, teks anekdot dan karya nonfiksi.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 12 Semester 1 Kurikulum KTSP 2013 untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Soal Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban Halaman 93 94 95: Uji Kompetensi Wulangan 5

Gladhen Wulangan 3

I. Pilih wangsulan kang paling bener!

1. Saiki ing layar televisi asring ditayangake acara Stand-up comedy 'dhagelan ngadeg', yaiku acara lawak kang

a. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca

b. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg karo group lan kanca

c. pamaraga dhagelan utawa pelawak muncul ing pangggung kanthi improvisasi

d. pamaraga dhagelan utawa pelawak muncul ing pangggung kanthi ngapalake naskah

e. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg lan ngapalake naskah

Kunci jawaban:

A. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat