bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 12 Halaman 88-90 Gladhen Wulangan 4 Sastri Basa Cakra Manggilingan Teks Drama - News

Bahasa Jawa kelas 12 halaman 88-90 Gladhen Wulangan 4 Sastri Basa: Cakra Manggilingan, Teks Drama

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 12 ini dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII karya Dra. Mistiyah, M.Pd, dkk. edisi 2015.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 12 Gladhen Wulangan 4 halaman 88 89 90 ini memuat materi tentang Cakra Manggilingan, teks drama.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 12 Semester 2 Kurikulum KTSP 2013 untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Wulangan 1 Halaman 5: Ada Bedane Geguritan, Tembang Dolanan lan Campursari?

Gladhen Wulangan 4

I. Pilih wangsulan sing paling bener!

1. Asil cipta sastra, miturut wujude kaperang dadi telu, yaiku

a. gancaran 'prosa', cerkak 'cerpen', lan sandhiwara 'drama'

b. gancaran 'prosa', guritan 'puisi', lan sandhiwara 'drama'

c. tembang 'nyanyian', guritan 'puisi', lan sandhiwara 'drama'

d. pertunjukan 'tontonan', guritan 'puisi', lan sandhiwara 'drama'

e. babad 'cerita sejarah', guritan 'puisi', lan sandhiwara 'drama'

Kunci jawaban:

B. gancaran 'prosa', guritan 'puisi', lan sandhiwara 'drama'

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat