bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 10 Halaman 155-159 Gladhen Wulangan 7 Sastri Basa Aksara Murda, Swara lan Rekan - News

Bahasa Jawa kelas 10 halaman 155-159 Gladhen Wulangan 7 Sastri Basa: Ngudi Piwulang Luhur, Aksara Murda, Swara lan Rekan

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 10 ini dikutip dari Sastri Basa Kanggo Kelas X SMA/MA/SMK/MAK karya Drs. Bambang Hartono Hamzah, dkk. edisi revisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 10 Gladhen Wulangan 7 halaman 155 156 157 158 159 ini memuat materi tentang Ngudi Piwulang Luhur, aksara murda, aksara swara lan aksara rekan.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 10 Semester 2 Kurikulum KTSP 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Wulangan 1 Halaman 5: Ada Bedane Geguritan, Tembang Dolanan lan Campursari?

Gladhen Wulangan 7

Semaken kanthi titi lan permati cuplikan teks ing ngisor iki.

Garapen gladhen sawetara ing ngisor iki, kanthi milih sala siji saka wangsulan kang paling bener!

(lihat aksara Jawa di buku halaman 155-156)

1. Wacan ing dhuwur irah-irahane yaiku

a. Gathotkaca Lair

b. Laire Gathotkaca

c. Gathotkaca brangta

d. Gathotkaca Gugur

Kunci jawaban:

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat