bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 31-33 Uji Kompetensi Wulangan 2 Kirtya Basa: Struktur Teks Profil Tokoh - News

Bahasa Jawa kelas 7 halaman 31-33 Uji Kompetensi Wulangan 2 Kirtya Basa: Struktur teks profil tokoh

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 ini dikutip dari Kirtya Basa Kanggo SMP/MTs Kelas VII karya Drs. Samsul Hadi, dkk. edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 Uji Kompetensi Wulangan 2 Bagian 1 halaman 31 32 33 ini memuat materi tentang struktur teks profil tokoh.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Uji Kompetensi Wulangan 6 Tembang Macapat, Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118-120 Kirtya Basa

Uji Kompetensi Wulangan 2

A. Teks ing ngisor iki wacanen sing premati, sabanjure wangsulana pitakon-pitakon kanthi milih wangsulan sing paling bener!

1. Wacanen teks ing ngisor iki sing titi!

Rafida Helmi lair tanggal 31 Juli 1998 ing Sukabumi, Jawa Barat.

Dheweke kenya putrine bapak Helmi lan ibu Rofi'ah.

Rafida pancen pinter lan genius.

Umur lagi 14 taun wis nyandhang status mahasiswi kedokteran ing Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Setaun sinau ing TK banjur mlebu SD Sriwedari Sukabumi mung mbutuhake wektu 5 taun, jalaran mlebu ing kelas akselerasi.

Ing SMP lan SMA uga mlebu kelas akselerasi, kabeh mung mbutuhake wektu 4 taun.

Prestasine Rafida ngetutake mbakyune, yaiku Rina Helmi sing tau kawisuda dadi dokter paling enom ing FK UGM.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat