bdadinfo.com

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 10 SMA/MA/SMK Halaman 136-138 Gladhen Wulangan 6 Sastri Basa Tembang Macapat - News

Bahasa Jawa kelas 10 halaman 136-138 Gladhen Wulangan 6 Sastri Basa: Pitutur Luhur Ing Tembang Macapat

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 10 ini dikutip dari Sastri Basa Kanggo Kelas X SMA/MA/SMK/MAK karya Drs. Bambang Hartono Hamzah, dkk. edisi revisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 10 Gladhen Wulangan 6 halaman 136-138 ini memuat materi tentang Pitutur Luhur Ing Tembang Macapat.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 10 Semester 2 Kurikulum KTSP 2013 ini untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Wulangan 1 Halaman 5: Ada Bedane Geguritan, Tembang Dolanan lan Campursari?

Gladhen Wulangan 6

A. Pilihen wangsulan sing paling bener!

1. Rumpakane basa kanthi paugeran tartamtu kang pangucape nggunakake kagunan swara diarani

a. geguritan

b. parikan

c. tembang

d. gancaran

Kunci jawaban:

C. tembang

2. //Hawya pegat ngudia ronging budyayu/margane suka basuki/dimen luwar kang kinayun/kalis ing panggawe sisip/ingkang taberi prihatos//

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat